Simetrix Business Software

Simetrix Business Software SRL este o companie cu capital integral autohton, bazată pe un nucleu de resurse umane cu un grad înalt de competență și experiență relevantă în furnizarea de servicii și produse informatice, obiectivul strategic fiind dezvoltarea și implementarea de soluții software inovative pentru beneficiari publici și privați, naționali și internaționali.

Misiunea noastra este să furnizăm aplicații software inovatoare, să implementăm soluții dedicate atât pentru managementul echipamentelor de contorizare cât și pentru managementul organizațiilor, astfel încât să fim recunoscuți de toți partenerii noștri pentru calitatea superioară a serviciilor.

Urmărim să fim una din cele mai bune companii de software pentru managementul eficienței energetice.

Produse

Sisteme informatice integrate pentru citirea și managementul echipamentelor de contorizare


Simetrix Business Software s.r.l. asigură soluții complete pentru citirea automată a contoarelor și managementul datelor achiziționate, utilizând pachete software dedicate. Sistemele AMR (Automatic Meter Reading) permit colectarea automată a datelor de la echipamentele de contorizare, iar componenta MDM (Meter Data Management) asigura administrarea datelor primite de la sistemele de citire precum și arhivarea acestora pe termen lung.

Sistemele de culegere, monitorizare, gestiune și analiză a datelor de la echipamente de contorizare dezvoltate asigură următoarele funcționalități:
gestionează toate tipurile de utilități: apă, caldură, gaz, electricitate
integrează multiple motoare de colectare a datelor pentru a asigura citirea datelor de la orice aparate de măsură și control
centrat pe utilizarea datelor: stocare, analiză, rapoarte, interfață cu sistemul de facturare
permite accesul de pe orice telefon/tabletă care are acces la Internet și un browser compatibil cu HTML5
Aplicația software MDM are dezvoltate module dedicate pentru:
vizualizare date: Analize Contor, Ultima Citire, Panou Alarme, Hărți, Diagrame, Dashboard
calcule consumuri: Comparații Contor/Grup, Balanțe/Ecuații, DMA
facilități globale: Rapoarte Generice, Rapoarte Personalizate, Ordine de Lucru, Rute
module specializate pentru: Management Energetic, Parc Contoare, Performanța citirilor, Alocare, Validare, Editare
Utilizare
sisteme informatice integrate pentru citirea și managementul contoarelor
sistem de monitorizare pentru reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
pentru analiza consumurilor și diagnosticarea pierderilor în rețele de alimentare cu apă
sistem de monitorizare a parametrilor de mediu în cadrul proiectelor de supervizare/închidere a depozitelor urbane de deșeuri

Sisteme informatice destinate managementului organizațiilor


Elitis este un sistem informatic de gestiune financiar-contabilă ce poate fi adaptat activității oricărei societăți comerciale, indiferent de tipul sau marimea acestei.

Structurat într-o manieră simplificată, pe module corespunzătoare etapelor fluxului informațional (Documente, Situații contabile, Rapoarte manageriale, Nomenclatoare), prin configurarea tratamentului contabil, sistemul permite evidența analitică complexă a: Capitalului, Activelor imobilizate, Stocurilor, Tranzacțiilor cu terții, Trezoreriei, Veniturilor și Cheltuielilor.

Programul dispune de rapoarte pre-definite dar și de instrumente de creare rapoarte dinamice, specifice fiecărui utilizator. Sistemul raspunde atăt nevoilor de raportare impuse de legislație cât și nevoilor specifice ale managementului într-un mod simplificat și usor de utilizat de către departamentul financiar-contabil.

ACE (Apa, Contoare, Energie) este un sistem informatic ce asigură managementul informatizat al producției și vânzărilor de utilități.

Este o soluție matură, care se află în exploatare de peste 10 ani la furnizorii de utilităti din Romania. Conține toate modulele necesare clienților noștri pentru o simplificare și mai bună organizare a activității zilnice:

Gestiune contracte
Gestiune și mentenață parc contoare
Citiri indecși
Calcul consumuri și emitere facturi
Încasare
Management pierderi
Recuperare creanțe și acționare în instanță
Relații clienți
Acces pe telefonul mobil

Beneficiarii acestei soluții sunt deopotrivă managerii companiilor furnizoare de servicii prin controlul și siguranța informațiilor de business în timp real cât și clienții finali prin accesul la informații despre situația financiară, transmitere citiri contoare, plăți online. ACE este un sistem destinat creșterii eficienței personalului angajat, asigură reducerea costurilor și îmbunătățirea controlului, permite analiza datelor reale și luarea rapida a deciziilor.

Rep-ET este o aplicație software pentru repartiția utilităților.

Aplicația asigură:

managementul blocurilor și apartamentelor: servicii prestate, suprafețe, numărul de locuitori

managementul repartitoarelor de cost: stabilirea suprafețelor încălzite, stabilirea scalei, introducere citiri, istoric

mangementul listelor de plată și regularizări

Rep-ET asigură integrarea informațiilor din/in sisteme de citire automată a contoarelor, respectiv sisteme de facturare. Beneficiarii acestei solutii sunt deopotrivă companiile furnizoare de servicii de utilități, cât și clienții lor.

Servicii

Simetrix Business Software s.r.l. asigură prin personal specializat toate etapele necesare pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor software personalizate: management de proiect, analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune acolo unde este cazul.

Grant pentru capital de lucru

SC Simetrix Business Software SRL implementeză proiectul „Grant pentru capital de lucru”, proiect nr. 4006 înscris în cadrul apelului ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor, IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”.

Proiectul se va desfășura pentru o perioadă de maxim 1 an de la data semnării contractului cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI, respectiv de la 17.12.2020.

Obiectul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, măsură implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatele așteptate din implementarea proiectului sunt menţinerea locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării.

Valoarea totală a proiectului este de 834813,75 Lei, din care grant de 725925,00 Lei și cofinanțare de 108888,75 Lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Contact

Adresa Str. Mihai Eminescu nr. 85, sat Cătămărăști-Deal comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Telefon +40 231 507 060